БИОГРАФИЈА

 
   
 

БИОГРАФИЈА

 

САША ШПАНОВИЋ

 

 

 

Саша Шпановић, рођен 1978. године. Тренутно живи и ради у Сомбору.

По струци дипломирани инжењер информатике.

Основну и средњу школу завршио у Сомбору, а студије у Новом Саду и Београду.

Бави се предавањима деци и одраслима из области употребе рачунара, програма за обраду текста Microsoft Word, табеларна прорачунавања Microsoft Excel и Интернета.

Ради као предавач Асоцијације за развој општине Сомбор.

Председник је Скупштине Асоцијације за развој општине Сомбор и члан саветодавне групе Месне заједнице Горња Варош у Сомбору.

Књигу Желим да научим! написао је 2003. године, са циљем што квалитетније обуке грађана за рад на рачунару. У књизи су дата лака и практична упутства за коришћење рачунара, Интернета, програма за цртање, обраду текста и табеларна прорачунавања. Обрађени су разни стручни појмови. Унесени су многобројни одговори на питања и практични савети дати грађанима на одржаним предавањима.

Одржао је преко 1.800 стручних предавања и обучио преко 650 грађана у области коришћења рачунара.

Бави се и израдом Интернет презентација по наруџбини и саветодавном делатношћу заинтересованим особама за регистрацију комерцијалних и приватних презентација.

Идејни је творац и власник Интернет сајта www.ocene.net Сајт је посвећен унапређењу квалитета школства у Србији и бољем виду информисања ученика и родитеља о њиховим оценама, правима и обавезама.

Поред наведеног сајта www.ocene.net аутор је и власник сајта http://www.asocijacija.com на којем помаже Асоцијацији за развој општине Сомбор да оствари боље контакте са грађанима и донаторима.

Аутор је Интернет презентације ОШ "Иво Лола Рибар" из Сомбора www.ilrsombor.com То је била једна од првих презентација основних школа у општини Сомбор. Презентација је имала запаженог одјека код ученика и грађана Сомбора.

Активни је учесник међународног пројекта унапређења квалитета наставе у основним школама који се одвија у сарадњи са партнерском основном школом у Бечу, Аустрија.

Учествовао је на развоју веома популарног инсталационог програма       Q-setup у власништву угледне Израелске компаније.

Учествовао је у развоју програма KGB Spy компаније ReFog.

Редовни је учесник многобројних информатичких пројеката отвореног типа.

 
     
 

Copyright ©2002-2005 Саша Шпановић

spanovic@Gmail.com www.spanovic.info